Резултати
Въпрос
Гласували, %
1. Прозрачна ли е работата на Районен съд Тутракан в действията си и реагира ли своевременно на жалбите и сигналите на гражданите?
Да, прозрачна е
4
30.77 %
Да, но само в отделни случаи
4
30.77 %
Не, но все пак си върши работата
2
15.38 %
Категорично не
2
15.38 %
Не мога да преценя
1
7.69 %
2. Спред Вас, разумен ли е срока, в който се разглеждат делата?
Разглеждането на едно дело отнема прекалено много време
2
20.00 %
Делата се разглеждат в разумен срок
6
60.00 %
Не мога да преценя
2
20.00 %
3. Според Вас, делата отлагат ли се често?
Отлагат се прекалено често
1
11.11 %
Отлагат се толкова, колкото е необходимо
5
55.56 %
Не мога да преценя
3
33.33 %
4. Според Вас, кои са основните причини за отлагането на делата?
Представяне на болнични листове от адвокатите и страните
1
11.11 %
Неправилно призоваване на страните по делото
1
11.11 %
Не явяване на свидетелите
0.00 %
Искания за представяне на нови доказателства
3
33.33 %
Непредставяне на време на исканата съдебна експертиза или неявяване на вещото лице
0.00 %
Неявяване на адвокатите поради ангажираност по друго дело
0.00 %
Неявяване на страните
0.00 %
Не мога да преценя
4
44.44 %
5. Как бихте оценили административното обслужване на гражданите в Районен съд Тутракан?
Има ясни правила, които се спазват от всички
0.00 %
Отношението към всички е еднакво
5
55.56 %
Обслужването зависи от служителя
2
22.22 %
Обслужването не е добро
1
11.11 %
Нямам мнение
1
11.11 %
6. Според Вас, по чия вина се отлагат делата?
Съд
0.00 %
Адвокати
2
20.00 %
Свидетели
2
20.00 %
Другата страна
2
20.00 %
Вещите лица
1
10.00 %
Служителите в съда
0.00 %
Друго
3
30.00 %
7. Според Вас, какъв е разумния срок за насрочване на ново съдебно заседание?
2 седмици
3
33.33 %
1 месец
4
44.44 %
2 месеца
2
22.22 %
3 месеца
0.00 %
Повече
0.00 %
8. Лесно ли се намира информация за администрацията на Районен съд Тутракан и нейните услуги?
Да
5
38.46 %
Не
2
15.38 %
Колебая се да отговоря
2
15.38 %
Не знам
4
30.77 %
9. Намирате ли нужната Ви информация на Интернет страницата на Районен съд Тутракан?
Да
8
61.54 %
Да, но само част от необходимата информация
3
23.08 %
По скоро не
1
7.69 %
Не
1
7.69 %