Резултати
Въпрос
Гласували, %
1. Прозрачна ли е работата на Районен съд Тутракан в действията си и реагира ли своевременно на жалбите и сигналите на гражданите?
Да, прозрачна е
5
35.71 %
Да, но само в отделни случаи
4
28.57 %
Не, но все пак си върши работата
2
14.29 %
Категорично не
2
14.29 %
Не мога да преценя
1
7.14 %
2. Спред Вас, разумен ли е срока, в който се разглеждат делата?
Разглеждането на едно дело отнема прекалено много време
3
27.27 %
Делата се разглеждат в разумен срок
6
54.55 %
Не мога да преценя
2
18.18 %
3. Според Вас, делата отлагат ли се често?
Отлагат се прекалено често
1
10.00 %
Отлагат се толкова, колкото е необходимо
5
50.00 %
Не мога да преценя
4
40.00 %
4. Според Вас, кои са основните причини за отлагането на делата?
Представяне на болнични листове от адвокатите и страните
1
10.00 %
Неправилно призоваване на страните по делото
1
10.00 %
Не явяване на свидетелите
0.00 %
Искания за представяне на нови доказателства
3
30.00 %
Непредставяне на време на исканата съдебна експертиза или неявяване на вещото лице
0.00 %
Неявяване на адвокатите поради ангажираност по друго дело
1
10.00 %
Неявяване на страните
0.00 %
Не мога да преценя
4
40.00 %
5. Как бихте оценили административното обслужване на гражданите в Районен съд Тутракан?
Има ясни правила, които се спазват от всички
0.00 %
Отношението към всички е еднакво
6
60.00 %
Обслужването зависи от служителя
2
20.00 %
Обслужването не е добро
1
10.00 %
Нямам мнение
1
10.00 %
6. Според Вас, по чия вина се отлагат делата?
Съд
0.00 %
Адвокати
3
27.27 %
Свидетели
2
18.18 %
Другата страна
2
18.18 %
Вещите лица
1
9.09 %
Служителите в съда
0.00 %
Друго
3
27.27 %
7. Според Вас, какъв е разумния срок за насрочване на ново съдебно заседание?
2 седмици
3
30.00 %
1 месец
5
50.00 %
2 месеца
2
20.00 %
3 месеца
0.00 %
Повече
0.00 %
8. Лесно ли се намира информация за администрацията на Районен съд Тутракан и нейните услуги?
Да
6
42.86 %
Не
2
14.29 %
Колебая се да отговоря
2
14.29 %
Не знам
4
28.57 %
9. Намирате ли нужната Ви информация на Интернет страницата на Районен съд Тутракан?
Да
9
64.29 %
Да, но само част от необходимата информация
3
21.43 %
По скоро не
1
7.14 %
Не
1
7.14 %